Cách tính và quy đổ hệ tọa độ VN-2000

Liên hệ

Trong cùng một hệ quy chiếu, toạ độ phẳng của lưới chiếu UTM được tính thông qua toạ độ phẳng của lưới chiếu Gau-xơ theo công thức sau đây:

Còn hàng
Liên hệ ngay với chúng tôi: 0974.366.568 để có ưu đãi giá tốt nhất!
Chia sẻ
MÔ TẢ

Cách tính và quy đổ hệ tọa độ VN-2000 tối ưu hiệu quả

Công Ty Thiết Bị Geotex là đơn vị uy tín hàng đầu trong phân phối các dòng Máy Toàn Đạc, Máy Đo Gps Rtk, Fly Cam, ...
Quý khách có nhu cầu nhận báo giá & tư vấn, vui lòng để lại thông tin để bộ phận bán hàng có thể liên hệ và chăm sóc hoặc liên hệ trực tiếp thông qua Zalo và Số Điện Thoại để được tư vấn sớm nhất!

  Tên của bạn*

  Số điện thoại*

  Loại máy*

  Thông số kỹ thuật của Cách tính và quy đổ hệ tọa độ VN-2000

  Cách tính và quy đổi hệ tọa độ VN-2000

  1. TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ CỦA LƯỚI CHIẾU TOẠ ĐỘ PHẲNG UTM TRONG HỆ VN-2000
  2. Tính toạ độ phẳng của lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000

  Trong cùng một hệ quy chiếu, toạ độ phẳng của lưới chiếu UTM được tính thông qua toạ độ phẳng của lưới chiếu Gau-xơ theo công thức sau đây:

   

  Trong đó:

  k0 = 0,9996 cho múi 6o; k0 = 0,9999 cho múi 3o;

  (xUTM, yUTM) là toạ độ phẳng của lưới chiếu UTM;

  (xG, yG) là toạ độ phẳng của lưới chiếu Gau-xơ;

  gUTM và gG là góc lệch kinh tuyến tương ứng của lưới chiếu UTM và lưới chiếu Gau-xơ;

  mUTM và mG là tỷ lệ biến dạng chiều dài tương ứng của lưới chiếu UTM và lưới chiếu Gau-xơ.

  Công thức tính các yếu tố xG, yG, gG, mG  của lưới chiếu Gau-xơ theo toạ độ trắc địa B, L đã được hướng dẫn chi tiết trong quy trình tính toán hiện hành, khi áp dụng cần thay thế kích thước ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ít WGS-84.

  Để nhận biết vị trí điểm toạ độ thuộc múi nào, trước giá trị toạ độ yUTM được ghi thêm số hiệu múi theo bảng 1 sau đây:

  Bảng 1

  Múi 60 Múi 30
  Số hiệu múi Kinh tuyến trục Số hiệu múi Kinh tuyến trục
  48 1050 481 1020
  482 1050
  49 1110 491 1080
  492 1110
  50 1170 501 1140
  502 1170

  Ví dụ: – Toạ độ y của điểm thuộc múi 48 (múi 60) là: 48 523456,123

  – Toạ độ y của điểm thuộc múi 481 (múi 30) là: 481 645456,321

  1. Tính toạ độ trắc địa theo toạ độ phẳng của lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000

  Trong cùng một hệ quy chiếu, việc tính toạ độ trắc địa B, L theo toạ độ phẳng xUTM, yUTM của lưới chiếu UTM được thực hiện thông qua công thức tính toạ độ trắc địa B, L theo toạ độ phẳng xG, yG của lưới chiếu Gau-xơ, trong đó:

   

  Công thức tính các yếu tố BG, LG, gG, mG  theo toạ độ phẳng xG, yG của lưới chiếu Gau-xơ đã được hướng dẫn chi tiết trong quy trình tính toán hiện hành, khi áp dụng cần thay thế kích thước ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ít WGS-84.

  Các yếu tố BUTM, LUTM, gUTM, mUTM  được tính như sau:

  1. Tính hiệu chỉnh trị đo trong Hệ VN-2000
  2. Số hiệu chỉnh cho các trị đo hướng, cạnh, phương vị từ mặt đất tự nhiên về ê-líp-xô-ít quy chiếu trong Hệ VN-2000

  Các số hiệu chỉnh này bao gồm:

  – 3 số hiệu chỉnh cho trị đo hướng: số hiệu chỉnh do độ cao điểm ngắm, số hiệu chỉnh do độ lệch đường dây dọi, số hiệu chỉnh về đường trắc địa, chỉ tính cho trị đo trong lưới tam giác hạng I và II;

  – Số hiệu chỉnh La-pơ-lát cho trị đo phương vị thiên văn;

  – Số hiệu chỉnh cạnh tính cho cạnh đo tất cả các loại lưới.

  Công thức tính các số hiệu chỉnh này đã được hướng dẫn trong quy trình tính toán hiện hành, khi áp dụng cần thay thế kích thước ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ít WGS-84.

  1. Chuyển trị đo GPS từ Hệ WGS-84 quốc tế về ê-líp-xô-ít quy chiếu trong Hệ VN-2000

  Trị đo GPS giữa 2 điểm được xử lý trong Hệ WGS-84 quốc tế gồm các yếu tố sau đây:

  – Toạ độ vuông góc không gian X, Y, Z và toạ độ trắc địa B, L, H tương ứng có giá trị gần đúng cỡ mét;

  – 3 thành phần gia số toạ độ vuông góc không gian DX, DY, DZ của véc-tơ nối 2 điểm và véc-tơ ma trận phương sai tương ứng;

  – Chiều dài cạnh, phương vị thuận và nghịch nối 2 điểm và sai số tương ứng;

  Các yếu tố trên được chuyển về ê-líp-xô-ít quy chiếu trong Hệ VN-2000 theo các bước sau đây:

  1. Tính chuyển toạ độ X, Y, Z trong Hệ WGS-84 quốc tế sang X’, Y’, Z’ trong Hệ VN-2000 theo công thức:

  trong đó:

  k là tỷ lệ biến dạng chiều dài của Hệ WGS-84 quốc tế so với Hệ VN-2000,

  (w0, y0, e0)  là góc quay Ơ-le của trục toạ độ Hệ WGS-84 quốc tế so với Hệ VN-2000,

  (DX0, DY0, DZ0) là toạ độ tâm của Hệ WGS-84 quốc tế trong Hệ VN-2000.

  1. Tính toạ độ trắc địa B’, L’, H’ theo toạ độ vuông góc không gian X’, Y’, Z’ trong Hệ VN-2000 theo công thức:

  trong đó:

  e  là tâm sai bậc 2 của ê-líp-xô-ít WGS-84

   

    là bán kính cung thẳng đứng thứ nhất của ê-líp-xô-ít WGS-84 tại điểm có vĩ độ B’,

  a  là bán trục lớn, b  là bán trục nhỏ của ê-líp-xô-ít WGS-84,

  Tính B’ theo công thức thứ nhất trong (5) là quá trình tính lặp.

  1. Từ toạ độ trắc địa B’, L’, H’ có thể tính được gia số toạ độ trắc địa (DB’, DL’, DH’), chiều dài cạnh, phương vị thuận và nghịch giữa 2 điểm đo GPS trên ê-líp-xô-ít quy chiếu trong Hệ VN-2000, sai số chiều dài cạnh và phương vị không thay đổi.
  2. Tính chuyển góc phương vị, hướng đo và cạnh đo từ ê-líp-xô-ít quy chiếu về mặt phẳng lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000

  Góc xoay phương vị, góc giữa cung và dây cung nối 2 điểm đo trên mặt phẳng lưới chiếu UTM không thay đổi giá trị so với mặt phẳng lưới chiếu Gau-xơ trong cùng 1 hệ quy chiếu. Việc chuyển góc phương vị và hướng đo từ ê-líp-xô-ít quy chiếu về mặt phẳng lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000 được tính thông qua toạ độ Gau-xơ  trong Hệ VN-2000 bằng các công thức đã

  hướng dẫn trong quy trình tính toán hiện hành, khi áp dụng cần thay thế kích thước ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ít WGS-84.

  Việc chuyển cạnh đo từ ê-líp-xô-ít quy chiếu về mặt phẳng lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000 về được tính theo công thức:

  trong đó:

  SUTM  là chiều dài cạnh trên mặt phẳng lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000;

  SEl là chiều dài cạnh trên ê-líp-xô-ít quy chiếu trong hệ VN-2000;

  được tính theo công thức tính chuyển cạnh đo từ ê-líp-xô-ít quy chiếu về mặt phẳng lưới chiếu Gau-xơ trong Hệ VN-2000 (SG là chiều dài cạnh trên mặt phẳng lưới chiếu Gau-xơ trong Hệ VN-2000), công thức này đã được hướng dẫn trong quy trình tính toán hiện hành, khi áp dụng cần thay thế kích thước ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ít WGS-84.

  1. Tính toạ độ phẳng UTM trong Hệ VN-2000

  Toạ độ phẳng lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000 được tính bằng công thức tính toạ độ phẳng xUTM, yUTM theo toạ độ trắc địa B, L trong Hệ VN-2000 bằng công thức (1) ở trên, khi áp dụng cần thay thế kích thước ê-líp-xô-ít Kra-xốp-xơ-ki bằng kích thước ê-líp-xô-ít WGS-84. Từ toạ độ phẳng xUTM, yUTM của 2 điểm GPS có thể tính được gia số toạ độ phẳng DxUTM, DyUTM giữa 2 điểm GPS trên lưới chiếu UTM trong Hệ VN-2000.

  đ. Tính giá trị trọng lực chuẩn trên ê-líp-xô-ít quy chiếu WGS-84

  Để chuyển giá trị độ cao hạng I, II về độ cao chuẩn phải có giá trị trọng lực chuẩn của ê-líp-xô-ít quy chiếu WGS-84. Giá trị trọng lực chuẩn g0 của ê-líp-xô-ít quy chiếu WGS-84 được tính theo công thức sau:

  g0 = 978032,5.(1 + 0,0053024.sin2B – 0,0000058.sin22B)

  trong đó B là độ vĩ trung bình của khu vực tính chuyển giá trị độ cao.

  1. HỆ THỐNG MÚI CHIẾU, PHÂN MẢNH VÀ ĐẶT PHIÊN HIỆU MẢNH BẢN ĐỒ
  2. Múi chiếu:
  3. Múi 60theo chia múi quốc tế được sử dụng cho các bản đồ cơ bản tỷ lệ từ 1: 500.000 đến 1: 25.000, tức là giữ nguyên cách chia múi 60như hiện đang sử dụng cho bản đồ địa hình Việt Nam theo lưới chiếu Gau-xơ. Việt Nam có 3 múi 60 như trong bảng 2 dưới đây:

  Bảng 2

  Số thứ tự Kinh tuyến biên trái Kinh tuyến trục Kinh tuyến biên phải
  Múi 48 1020 1050 1080
  Múi 49 1080 1110 1140
  Múi 50 1140 1170 1200
  1. Múi 30được sử dụng cho các loại bản đồ cơ bản tỷ lệ từ 1: 10.000 đến 1: 2.000. Việt Nam có 6 múi 30như trong bảng 3 dưới đây:

  Bảng 3

  Số thứ tự Kinh tuyến biên trái Kinh tuyến trục Kinh tuyến biên phải
  Múi 481 100030’ 1020 103030’
  Múi 482 103030’ 1050 106030’
  Múi 491 106030’ 1080 109030’
  Múi 492 109030’ 1110 112030’
  Múi 501 112030’ 1140 115030’
  Múi 502 115030’ 1170 118030’
  1. Hệ thống bản đồ địa chính sử dụng múi chiếu có kinh tuyến trục phù hợp với vị trí địa lý của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như trong bảng 4 dưới đây:

  Bảng 4

  STT Tỉnh, TP. Kinh tuyến trục STT Tỉnh, TP. Kinh tuyến trục
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Lai Châu

  Sơn La

  Kiên Giang

  Cà Mau

  Lào Cai

  Yên Bái

  Nghệ An

  103000’

  104000’

  104030’

  104030’

  104045’

  104045’

  104045’

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  Phú Thọ

  An Giang

  Thanh Hoá

  Vĩnh Phúc

  Hà Tây

  Đồng Tháp

  Cần Thơ

  104045’

  104045’

  105000’

  105000’

  105000’

  105000’

  105000’

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  Bạc Liêu

  Hà Nội

  Ninh Bình

  Hà Nam

  Hà Giang

  Hải Dương

  Hà Tĩnh

  Bắc Ninh

  Hưng Yên

  Thái Bình

  Nam Định

  Tây Ninh

  Vĩnh Long

  Sóc Trăng

  Trà Vinh

  Cao Bằng

  Long An

  Tiền Giang

  Bến Tre

  Hải Phòng

  TP. HCM

  Bình Dương

  Tuyên Quang

  Hoà Bình

  105000’

  105000’

  105000’

  105000’

  105030’

  105030’

  105030’

  105030’

  105030’

  105030’

  105030’

  105030’

  105030’

  105030’

  105030’

  105045’

  105045’

  105045’

  105045’

  105045’

  105045’

  105045’

  106000’

  106000’

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  Quảng Bình

  Quảng Trị

  Bình Phước

  Bắc Kạn

  Thái Nguyên

  Bắc Giang

  TT-Huế

  Lạng Sơn

  Kon Tum

  Quảng Ninh

  Đồng Nai

  BR_Vũng Tầu

  Quảng Nam

  Lâm Đồng

  Đà Nẵng

  Quảng Ngãi

  Ninh Thuận

  Khánh Hoà

  Bình Định

  Đắc Lắc

  Phú Yên

  Gia Lai

  Bình Thuận

   

  106000’

  106015’

  106015’

  106030’

  106030’

  107000’

  107000’

  107015’

  107030’

  107045’

  107045’

  107045’

  107045’

  107045’

  107045’

  108000’

  108015’

  108015’

  108015’

  108030’

  108030’

  108030’

  108030’

   

  1. Hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ lớn phục vụ mục đích đo đạc công trình hoặc các mục đích chuyên dụng khác có thể sử dụng múi chiếu hẹp hơn, có kinh tuyến trục phù hợp với khu vực.
  2. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ

  2.1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình cơ bản

  1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000.000

  Mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 kích thước  40X60 là giao nhau của múi 60 chia theo đường kinh tuyến và đai 40 chia theo đường vĩ tuyến. Ký hiệu múi được đánh số bằng số Ả Rập 1, 2, 3, . . . bắt đầu từ múi số 1 nằm giữa kinh tuyến 1800Đ và 1740T, ký hiệu múi tăng từ Đông sang Tây. Ký hiệu đai được đánh bằng các chữ cái La Tinh A, B, C… ( bỏ qua chữ cái O và I để tránh nhầm lẫn với số 0 và số 1) bắt đầu từ đai A nằm giữa vĩ tuyến 00 và 40B, ký hiệu đai tăng từ xích đạo về cực.

  Trong hệ thống lưới chiếu UTM quốc tế, người ta đặt trước ký hiệu đai thêm chữ cái N đối với các đai ở Bắc bán cầu và chữ S đối với các đai ở Nam bán cầu.

  Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 trong hệ VN-2000 có dạng X-yy (NX-yy), trong đó X là ký hiệu đai và yy là ký hiệu múi, phần trong ngoặc là phiên hiệu mảnh theo kiểu UTM quốc tế.

  Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 có phiên hiệu là F-48 (NF-48).

  1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500.000

  Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500.000, mỗi mảnh có kích thước 20X30, phiên hiệu mảnh đặt bằng các chữ cái A, B, C, D theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

  Theo kiểu UTM quốc tế, các phiên hiệu A, B, C, D được đánh theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ góc Tây – Bắc.

  Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500.000 là phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000, phần trong ngoặc là phiên hiệu mảnh bản đồ đó theo kiểu UTM quốc tế.

  Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500.000 có phiên hiệu F-48-D (NF-48-C).

  1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250.000

  Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500.000 chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:250.000, mỗi mảnh có kích thước 10X1030’ ký hiệu bằng các số Ả Rập 1, 2, 3, 4  theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

  Theo kiểu UTM quốc tế, mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 chia thành 16 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:250.000, mỗi mảnh cũng có kích thước 10X1030’ ký hiệu bằng các số Ả rập từ 1 tới 16 theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

  Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:250.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1:250.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:250.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500.000, phần trong ngoặc là phiên hiệu mảnh bản đồ đó theo kiểu UTM quốc tế.

  Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1: 250.000 có phiên hiệu F-48-D-1 (NF-48-11).

  1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000

  Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 chia thành 96 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000, mỗi mảnh có kích thước 30’X30’, ký hiệu bằng số Ả Rập từ 1 đến 96  theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

  Theo kiểu UTM quốc tế, hệ thống bản đồ tỷ lệ 1:100.000 được phân chia độc lập so với hệ thống bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000. Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 gồm 4 số, 2 số đầu bắt đầu bằng 00 là số thứ tự của các múi có độ rộng 30’ theo kinh tuyến xuất phát từ kinh tuyến 75oĐ tăng dần về phía Đông (múi nằm giữa độ kinh 102oĐ và 102o30’Đ là cột 54), 2 số sau bắt đầu bằng 01 là số thứ tự của các đai có độ rộng 30’ theo vĩ tuyến xuất phát từ vĩ tuyến 4o Nam bán cầu (vĩ tuyến -4o) tăng dần về phía cực (đai nằm giữa độ vĩ 8o và 8o30’ là 25).

  Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000, phần trong ngoặc là phiên hiệu mảnh bản đồ đó theo kiểu UTM quốc tế.

  Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 có phiên hiệu F-48-68 (6151).

  đ. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000

  Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 được chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000, mỗi mảnh có kích thước 15’X15’, ký hiệu bằng A, B, C, D theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

  Theo kiểu UTM quốc tế, việc chia mảnh thực hiện tương tự, phiên hiệu mảnh bằng chữ số La mã I, II, III, IV theo thứ tự bắt đầu từ mảnh góc Đông – Bắc theo chiều kim đồng hồ.

  Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000, phần trong ngoặc là phiên hiệu mảnh bản đồ đó theo kiểu UTM quốc tế (phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 theo kiểu UTM quốc tế cũng đặt theo nguyên tắc trên nhưng không có gạch ngang).

  Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 có phiên hiệu F-48-68-D (6151II).

  1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000

  Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000, mỗi mảnh có kích thước 7’30”X7’30”, ký hiệu bằng a, b, c, d theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

  Hệ thống UTM quốc tế không phân chia các mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 và lớn hơn.

  Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1: 25.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000.

  Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 có phiên hiệu F-48-68-D-d.

  1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000

  Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 được chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10.000, mỗi mảnh có kích thước 3’45”X3’45”, ký hiệu bằng 1, 2, 3, 4 theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

  Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000.

  Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10.000 có phiên hiệu F-48-68-D-d-4.

  1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000

  Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 được chia thành 256 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000, mỗi mảnh có kích thước 1’52,5”X1’52,5”, ký hiệu bằng số từ 1 đến 256  theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

  Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 đặt trong ngoặc đơn.

  Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000 có phiên hiệu F-48-68-(256).

  1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000

  Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000 được chia thành 9 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000, mỗi mảnh có kích thước 37,5”X37,5”, ký hiệu bằng chữ La-Tinh a, b, c, d, e, f, g, h, k (bỏ qua i,j để tránh nhầm lẫn với 1) theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

  Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000, đặt trong ngoặc đơn cả ký hiệu của mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000 và mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000.

  Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 có phiên hiệu F-48-68-(256-k).

  1. Sơ đồ phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh hệ thống bản đồ địa hình cơ bản
  Lưới chiếu hình nón đứng

  2 vĩ tuyến chuẩn 11o và 21o

  Lưới chiếu UTM

  múi 60

  Lưới chiếu UTM

  múi 60

  60 60 30
  f-48 (nf-48) a b 1 2
  C D 3 4
  F-48 (nf-48)       F-48 (nf-48)  F-48-D (nf48-c)
  1:1.000.000        1:1.000.000 1:500.000
  Lưới chiếu UTM

  múi 6o

  Lưới chiếu UTM

  múi 6o

  6o
  30’ 30’
  A B
  4o
  C D
  F-48-68 (6151)
  F-48 (nf-48) 1:100.000
  1:1.000.000

   

  Lưới chiếu UTM

  múi 6o

  Lưới chiếu UTM

  múi 6o

  15’ 7’30”
  a b  

   

  15’

   

   

  F-48-68-C-d

  1:25.000

  1 2 F-48-68-d-d-2

  1:10.000 (3’45”X3’45”)

  (múi 3o)

  7’30”

  c d 3 4
  F-48-68-d F-48-68-d-d
  1:50.000 1:25.000

   

  Lưới chiếu UTM

  múi 6o

  Lưới chiếu UTM

  múi 3o

  30’
  30’  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  F-48-68-(256-c)

  1:2.000 (37,5”X37,5”)

  (múi 3o)

  1’52,5”
  a b c
  d e f
  g h k
  F-48-68-(256)

  1:5.000

  F-48-68 (6151)
  1:100.000 F-48-68-(256)

  1:5.000

  2.2. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ lớn

  Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:1.000 và 1:500 chỉ được thành lập cho các khu vực nhỏ, có thể thiết kế hệ thống phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phù hợp cho từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng cách phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh theo hệ thống chung như sau:

  1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000

  Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000, ký hiệu bằng chữ số La-Mã  I, II, III, IV theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

  Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1: 1.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000, đặt trong ngoặc đơn cả ký hiệu của mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000, mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 và mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.

  Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000 có phiên hiệu F-48-68-(256-k-IV).

  1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500

  Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 được chia thành 16 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500, ký hiệu bằng chữ số Ả-Rập từ 1 đến 16 theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

  Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000, đặt trong ngoặc đơn cả ký hiệu của mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000, mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 và mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500.

  Ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000 có phiên hiệu F-48-68-(256-k-16).

  2.3. Phân mảnh và phiên hiệu mảnh bản đồ địa chính

  Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa chính được thực hiện theo quy định tại Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 và 1:25.000 do Tổng cục Địa chính ban hành năm 1999.

  2.4. Phân mảnh và phiên hiệu mảnh bản đồ chuyên đề

  Bản đồ và tập bản đồ chuyên đề được phép xác định cách phân mảnh và phiên hiệu mảnh theo hệ thống riêng phù hợp với mục đích của bản đồ.

  III. CÔNG THỨC TÍNH CHUYỂN TOẠ ĐỘ TỪ HỆ HN-72 SANG HỆ VN-2000 VÀ HỆ VN-2000 SANG HỆ WGS-84 QUỐC TẾ

  1. Công thức tính chuyển toạ độ từ Hệ HN-72 sang Hệ VN-2000

  Hệ HN-72 được xây dựng trên cơ sở truyền toạ độ từ nước ngoài vào Việt Nam. Từ điểm gốc trong nước, toạ độ được lan truyền đi các miền của đất nước thông qua các lưới trắc địa thành phần phủ từng khu vực trong điều kiện lưới trắc địa cả nước chưa được tính toán bình sai thống nhất. Vì vậy, không thể thiết lập công thức thống nhất để tính chuyển toạ độ từ Hệ HN-72 sang Hệ VN-2000 cho cả nước, công thức tính chuyển chỉ có thể thiết lập cho từng khu vực mà mỗi khu vực có một lưới trắc địa thành phần khống chế.

  Trên khu vực Wi đang xét, giả sử có k điểm (P1, P2, …, Pk) đã biết toạ độ trong cả 2 hệ thống. Công thức tính chuyển toạ độ được viết dưới dạng khai triển lũy thừa bậc 2:

  trong đó:

  (x’, y’)  là toạ độ trong Hệ VN-2000;  (x, y)  là toạ độ trong Hệ HN-72;

  Vx, Vy  là số hiệu chỉnh vào toạ độ tính chuyển;

  (ai, bi, ci, di, ei, gi, a’i, b’i, c’i, d’i, e’i, g’i)  là các hệ số cần xác định cho khu vực Wi.

  Căn cứ vào giá trị toạ độ đã biết trong cả 2 hệ quy chiếu tại k điểm (P1, P2, …, Pk), có thể xác định các hệ số (ai, bi, ci, di, ei, gi, a’i, b’i, c’i, d’i, e’i, g’i) bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất với điều kiện      . Từ đây có công thức tính chuyển toạ độ cho khu vực Wi:

  Phân tích tất cả các lưới trắc địa thành phần tạo thành lưới trắc địa nhà nước trong Hệ HN-72, có thể chia cả nước thành 79 khu vực, mỗi khu vực Wi có công thức tính chuyển toạ độ dạng (9) với các hệ số (ai, bi, ci, di, ei, gi, a’i, b’i, c’i, d’i, e’i, g’i), các hệ số được xác định trên cơ sở các điểm đã biết thuộc lưới cấp “0”, hạng I, hạng II nhà nước thuộc khu vực Wi. Công thức tính như vậy đạt được độ chính xác tính chuyển cho bản đồ tỷ lệ 1:2.000 và các tỷ lệ nhỏ hơn.

  Để tính chuyển toạ độ cho bản đồ tỷ lệ 1:1.000 và lớn hơn, trong trường hợp áp dụng công thức với các hệ số được xác định trên cơ sở các điểm thuộc lưới cấp “0”, hạng I, hạng II nhà nước không đáp ứng độ chính xác, thì phải thành lập riêng công thức dạng (9) cho từng khu vực, trong đó sử dụng các điểm đã biết toạ độ trong 2 hệ là các điểm cấp “0”, hạng I, hạng II nhà nước, điểm địa chính cơ sở và cả các điểm từ hạng III trở xuống.

  1. Công thức tính chuyển toạ độ từ Hệ VN-2000 sang Hệ WGS-84 quốc tế

  Lưới trắc địa nhà nước GPS cấp “0” trong Hệ VN-2000 là lưới không gian 3 chiều có độ chính xác cao, có thể xác định mối quan hệ với Hệ WGS-84 quốc tế với độ chính xác cao cỡ đề-xi-mét đối với giá trị tuyệt đối và cỡ cen-ti-mét đối với giá trị tương đối. Toạ độ vuông góc không gian giữa 2 hệ quy chiếu được xác định theo công thức (4) tại tiết b, điểm 3, mục I của Phụ lục này.

  Để chuyển toạ độ trắc địa (B’, L’, H’) từ Hệ VN-2000 sang Hệ WGS-84 quốc tế, cần phải chuyển toạ độ trắc địa (B’, L’, H’) sang toạ độ vuông góc không gian (X’, Y’, Z’) trong Hệ VN-2000 theo công thức:

  trong đó các ký hiệu được sử dụng tương tự như trong công thức (5) ở trên.

  Dựa vào công thức (4) tại tiết b, điểm 3, mục I của Phụ lục này, có thể tính toạ độ vuông góc không gian (X, Y, Z) trong Hệ WGS-84 quốc tế theo toạ độ vuông góc không gian (X’, Y’, Z’) trong Hệ VN-2000 theo công thức:

  trong đó các ký hiệu được sử dụng tương tự như trong công thức (4) ở trên.

  Từ toạ độ vuông góc không gian (X, Y, Z) trong Hệ WGS-84 quốc tế, có thể tính toạ độ trắc địa (B, L, H) trong Hệ WGS-84 quốc tế theo công thức:

  trong đó  a, b, e  được sử dụng tương tự như trong công thức (5) ở trên,

    là bán kính cung thẳng đứng thứ nhất của ê-líp-xô-ít WGS-84 tại điểm có vĩ độ B.

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cách tính và quy đổ hệ tọa độ VN-2000”

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *